ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 17 อำเภอ
อำเภอ รวมโครงการ
เมืองสุรินทร์ 4,740
ชุมพลบุรี 0
ท่าตูม 0
จอมพระ 0
ปราสาท 0
กาบเชิง 0
รัตนบุรี 6
สนม 0
ศีขรภูมิ 0
สังขะ 0
ลำดวน 0
สำโรงทาบ 0
บัวเชด 0
พนมดงรัก 0
ศรีณรงค์ 0
เขวาสินรินทร์ 0
โนนนารายณ์ 0
รวม 4,746

ติดต่อผู้พัฒนา