ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 21 ตำบล
ตำบล รวมโครงการ
ในเมือง 0
ตั้งใจ 81
เพี้ยราม 114
นาดี 427
ท่าสว่าง 140
สลักได 242
ตาอ็อง 101
สำโรง 270
แกใหญ่ 255
นอกเมือง 260
คอโค 224
สวาย 312
เฉนียง 447
เทนมีย์ 580
นาบัว 131
เมืองที 204
ราม 101
บุฤาษี 313
ตระแสง 278
แสลงพันธ์ 211
กาเกาะ 49
รวม 4,740

ติดต่อผู้พัฒนา