สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 11 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 ตะเคียน 0 0 0
ม.2 โคกเกาะ 0 0 0
ม.3 หนองกันจารย์ 0 0 0
ม.4 โชคใต้ 0 0 0
ม.5 มะลูจรุง 0 0 0
ม.6 อู่โลก 0 0 0
ม.7 เพชรจังวา 0 0 0
ม.8 หนองปรีง 0 0 0
ม.9 โนนกลาง 0 0 0
ม.10 เมืองทอง 0 0 0
ม.11 บวรรัตน์ 0 0 0
รวม 0 0 0