สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 10 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.2 หนองขอน 0 0 0
ม.3 ปลาเข็ง 0 0 0
ม.7 ขาม 0 0 0
ม.8 โนนสังข์ 0 0 0
ม.9 โนนกลาง 0 0 0
ม.10 อาภู 0 0 0
ม.11 โคกเพร็ด 0 0 0
ม.12 ปะ 0 0 0
ม.14 หนองสิม 0 0 0
ม.15 โคกสะอาด 0 0 0
รวม 0 0 0