สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 5 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.หนองหลวง 0 0 0
ต.คำผง 0 0 0
ต.โนน 0 0 0
ต.ระเวียง 0 0 0
ต.หนองเทพ 0 0 0
รวม 0 0 0