สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 5 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.เขวาสินรินทร์ 0 0 0
ต.บึง 0 0 0
ต.ตากูก 0 0 0
ต.ปราสาททอง 0 0 0
ต.บ้านแร่ 0 0 0
รวม 0 0 0