สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 5 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.ณรงค์ 0 0 0
ต.แจนแวน 0 0 0
ต.ตรวจ 0 0 0
ต.หนองแวง 0 0 0
ต.ศรีสุข 0 0 0
รวม 0 0 0