สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 4 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.บักได 0 0 0
ต.โคกกลาง 0 0 0
ต.จีกแดก 0 0 0
ต.ตาเมียง 0 0 0
รวม 0 0 0