สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 6 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.บัวเชด 0 0 0
ต.สะเดา 0 0 0
ต.จรัส 0 0 0
ต.ตาวัง 0 0 0
ต.อาโพน 0 0 0
ต.สำเภาลูน 0 0 0
รวม 0 0 0