สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 10 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.สำโรงทาบ 0 0 0
ต.หนองไผ่ล้อม 0 0 0
ต.กระออม 0 0 0
ต.หนองฮะ 0 0 0
ต.ศรีสุข 0 0 0
ต.เกาะแก้ว 0 0 0
ต.หมื่นศรี 0 0 0
ต.เสม็จ 0 0 0
ต.สะโน 0 0 0
ต.ประดู่ 0 0 0
รวม 0 0 0