สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 5 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.ลำดวน 0 0 0
ต.โชคเหนือ 0 0 0
ต.อู่โลก 0 0 0
ต.ตรำดม 0 0 0
ต.ตระเปียงเตีย 0 0 0
รวม 0 0 0