สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 12 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.สังขะ 0 0 0
ต.ขอนแตก 0 0 0
ต.ดม 0 0 0
ต.พระแก้ว 0 0 0
ต.บ้านจารย์ 0 0 0
ต.กระเทียม 0 0 0
ต.สะกาด 0 0 0
ต.ตาตุม 0 0 0
ต.ทับทัน 0 0 0
ต.ตาคง 0 0 0
ต.บ้านชบ 0 0 0
ต.เทพรักษา 0 0 0
รวม 0 0 0