สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 7 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.สนม 0 0 0
ต.โพนโก 0 0 0
ต.หนองระฆัง 0 0 0
ต.นานวน 0 0 0
ต.แคน(เทศบาลตำบล) 0 0 0
ต.หัวงัว 0 0 0
ต.หนองอียอ 0 0 0
รวม 0 0 0