สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 12 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.รัตนบุรี 0 0 0
ต.ธาตุ 0 0 0
ต.แก 0 0 0
ต.ดอนแรด 0 0 0
ต.หนองบัวทอง 0 0 0
ต.หนองบัวบาน 0 0 0
ต.ไผ่ 0 1 0
ต.เบิด 0 0 0
ต.น้ำเขียว 0 0 0
ต.กุดขาคีม 0 0 0
ต.ยางสว่าง 0 0 0
ต.ทับใหญ่ 0 0 0
รวม 0 1 0