สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 6 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.กาบเชิง 0 0 0
ต.คูตัน 0 0 0
ต.ด่าน 0 0 0
ต.แนงมุด 0 0 0
ต.โคกตะเคียน 0 0 0
ต.ตะเคียน 0 0 0
รวม 0 0 0