สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 18 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.กังแอน 0 0 0
ต.ทมอ 0 0 0
ต.ไพล 0 0 0
ต.ปรือ 0 0 0
ต.ทุ่งมน 0 0 0
ต.ตาเบา 0 0 0
ต.หนองใหญ่ 0 0 0
ต.โคกยาง 0 0 0
ต.โคกสะอาด 0 0 0
ต.บ้านไทร 0 0 0
ต.โชคนาสาม 0 0 0
ต.เชื้อเพลิง 0 0 0
ต.ปราสาททนง 0 0 0
ต.ตานี 0 0 0
ต.บ้านพลวง 0 0 0
ต.กันตวจระมวล 0 0 0
ต.สมุด 0 0 0
ต.ประทัดบุ 0 0 0
รวม 0 0 0