สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 9 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.จอมพระ 0 0 0
ต.เมืองลีง 0 0 0
ต.กระหาด 0 0 0
ต.บุแกรง 0 0 0
ต.หนองสนิท 0 0 0
ต.บ้านผือ 0 0 0
ต.ลุ่มระวี 0 0 0
ต.ชุมแสง 0 0 0
ต.เป็นสุข 0 0 0
รวม 0 0 0