สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 10 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.ท่าตูม 0 0 0
ต.กระโพ 0 0 0
ต.พรมเทพ 0 0 0
ต.โพนครก 0 0 0
ต.เมืองแก(เทศบาลตำบล) 0 0 0
ต.บะ 0 0 0
ต.หนองบัว 0 0 0
ต.บัวโคก 0 0 0
ต.หนองเมธี 0 0 0
ต.ทุ่งกุลา 0 0 0
รวม 0 0 0