สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 20 ตำบล

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ต.ตั้งใจ 0 0 0
ต.เพี้ยราม 0 0 0
ต.นาดี 0 0 0
ต.ท่าสว่าง 0 0 0
ต.สลักได 0 0 0
ต.ตาอ็อง 0 0 0
ต.สำโรง 0 0 0
ต.แกใหญ่ 0 0 0
ต.นอกเมือง 0 0 0
ต.คอโค 0 0 0
ต.สวาย 0 0 0
ต.เฉนียง 0 0 0
ต.เทนมีย์ 0 0 0
ต.นาบัว 0 0 0
ต.เมืองที 0 0 0
ต.ราม 0 0 0
ต.บุฤาษี 0 0 0
ต.ตระแสง 0 0 0
ต.แสลงพันธ์ 0 0 0
ต.กาเกาะ 0 0 0
รวม 0 0 0