สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 17 อำเภอ

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
อ.เมืองสุรินทร์ 0 0 0
อ.ชุมพลบุรี 0 0 0
อ.ท่าตูม 0 0 0
อ.จอมพระ 0 0 0
อ.ปราสาท 0 0 0
อ.กาบเชิง 0 0 0
อ.รัตนบุรี 0 1 0
อ.สนม 0 0 0
อ.ศีขรภูมิ 0 0 0
อ.สังขะ 0 0 0
อ.ลำดวน 0 0 0
อ.สำโรงทาบ 0 0 0
อ.บัวเชด 0 0 0
อ.พนมดงรัก 0 0 0
อ.ศรีณรงค์ 0 0 0
อ.เขวาสินรินทร์ 0 0 0
อ.โนนนารายณ์ 0 0 0
รวม 0 1 0